Innovativ teknologi

SANERING UTAN KEMIKALIER

Rengöring, tvätt och ogräsbekämpning hör ofta ihop. Heatweed Mini, Mid och High kan med fördel ersätta din högtryckstvätt och ger dig en flexibel och skonsam lösning med snabba och effektiva resultat. Maskinerna dödar alger och avlägsnar mossa, till och med på besvärliga ytor som inte tål för högt tryck, eftersom de har en mycket hög temperatur jämfört med vanliga varmvattentvättar.
Heatweeds patenterade ”Boiling Hot Water”-teknik rengör oerhört effektivt, torkar snabbare och behandlar olika ytor skonsamt – utan att du behöver besvärlig skyddsklädsel.

VARFÖR FUNGERAR DET SÅ BRA?

”Boiling Hot Water”-tekniken: Producerar överhettade vattendroppar som exploderar och avger värme när de träffar ytan. Det ger vattnet en enorm saneringsseffekt – utan tvättmedel och utan risk för skador på ytorna med mycket små vattenmängder. Med en vattentemperatur från lansen på 100 °C blir temperaturen vid träffpunkten (20 cm bort) 80 °C.Högtryckstvättar uppnår max 60 °C från lansen, vilket ger en temperatur på 40 °C vid träffpunkten (20 cm bort).

FÖRDELAR

  • Värmeenergin påverkar den kemiska processen positivt: Smuts och alger med hög smältpunkt blir tunnflytande så att de löses upp och lossnar lättare samtidigt som emulsionen av olja och fett påskyndas.
  • Upp till 50 % kortare torktid: Rengöringsbjektet värms upp – vilket betyder att det torkar snabbt.
  • Mindre vattenförbrukning och lägre energiförbrukning: Vattenmängden kan så mycket som halveras med samma brännareffekt och lägre tryck.
  • Lägre tryck:Ingen risk för skador på omkringliggande ytor som trä och plast.
  • Minskat behov av miljöskadliga rengöringsmedel: Ofta kan kemikalier undvikas helt. Mossa och alger dödas utan kemikalier vid kärntemperaturer på över 60 °C.
  • Bättre arbetsskydd:Vattnet skvätter mindre och har lägre temperatur.Skyddsklädsel behövs inte.

MILJÖVÄNLIGT

Värmeenergin är en mycket viktig faktor vid rengöring eftersom värmetillförseln påverkar den kemiska processen positivt. Smuts och alger med hög smältpunkt blir tunnflytande så att de löses upp och lossnar lättare samtidigt som emulsionen av olja och fett påskyndas.
Rengöringsobjektet värms upp – vilket betyder att det torkar snabbt.
Med högre rengöringstemperatur kan rengöringstiden förkortas med upp till 50 % samtidigt som resultatet blir betydligt bättre. Det innebär att vattenmängden halveras med samma brännareffekt och lägre tryck.
Mossa och alger dödas effektivt utan kemikalier vid kärntemperaturer på över 60 °C.
Ingen risk för skador på omkringliggande ytor som trä och plast.
Minskat behov av miljöskadliga rengöringsmedel – ofta kan rengöringsmedel undvikas helt.