Innovativ teknologi

NÄSTA GENERATIONS MASKINER

Heatweed-metoden lärs redan ut i flera trädgårdsskolor i Skandinavien, och våra specialister är populära föredragshållare på miljökonferenser.

Forskning, utveckling och samarbete med våra utvalda universitet och slutanvändare utgör grunden för all vidare teknologi- och maskinutveckling.

VAD ÄR PÅ GÅNG?

EU inför nya regler för användning av kemikalier 2014–2018. Infasningsperioden kommer att variera från land till land, men reglerna ska vara genomförda i alla europeiska länder före 2018.

För att möta behovet av nya och miljövänliga lösningar har Heatweed Technologies ett nära samarbete med flera forskningsmiljöer och universitet i Europa. Huvudsyftet är att ge råd i tester beträffande metodik och långtidsverkan och bidra till smartare och effektivare lösningar inom befintliga teknologier.

Dessutom utvecklar Heatweed tillsammans med våra partners även nästa generations ”vision technology”. Syftet är att hela tiden tillhandahålla maskiner med högre kapacitet och lägre kostnad per m2 för kommuner, entreprenörer och andra kunder med samma fina Heatweed-resultat.