Miljø og forskning

HEATWEEDS MILJÖENGAGEMANG

Alla kommuner och företag har en miljöstrategi, men om ekonomin i projekten inte håller kommer miljön aldrig att vinna.
Därför utvecklar vi teknologi som lägger fokus på miljön – inte bara vad gäller dagens lagstiftning, utan även för de föreskrifter som kan komma under maskinens hela livslängd.
Heatweed är CE-godkänd som professionell ogräsmaskin. Vi kan dokumentera att våra maskiner har lägst total miljöpåverkan och att fokus ligger på ergonomi och arbetsmiljö.

Heatweed er CE-godkjent som profesjonell ugressmaskin. Vi kan dokumentere at våre maskiner har den laveste samlede miljøpåvirkningen og at ergonomi og arbeidsmiljø er satt i fokus.

DÄRFÖR ÄR VI DET MEST MILJÖVÄNLIGA VALET

Dokumenterat:

 1. Lägst energiförbrukning:Mindre än 25 % energiförbrukning jämfört med ombyggda högtryckstvättar.
 2. Lägst vattenförbrukning: Upp till 65 % lägre.
 3. Lägst avgasutsläpp:Lägre än Euro 6 (Euro 3 är dagens minimikrav). Uppfyller de strängaste utsläppskraven i världen och förväntade krav som kan komma under maskinens livslängd.
 4. Högst säkerhet:Komplett med Heatweeds säkerhetssystem på alla funktioner, även lansarna.
 5. Lägst ljudnivå:Mätt på hela maskinen, inte bara delar av den.Mätningen har gjorts på endast 50 cm avstånd.
 6. Bäst arbetsmiljö:
  Ingen värme i handtaget
  • Högst säkerhet
  • Användarvänlig och ergonomisk, utvecklad tillsammans med fysioterapeuter och användare• Avgaserna är minimerade och leds bort från maskinoperatören
 7. Lång livslängd:Minst 7 år – 10 år gamla maskiner används ännu.

 

Ogräset försvinner på 1-2-3: