Priset

Maskin & Metod®

Förutsägbarhet i projektet är viktigt för både kunden och leverantören. Heatweeds Maskin & Metod® ger dig dokumenterade nyckeltal som visar totalkostnad per bekämpad kvadratmeter per säsong.

Talen beräknas i samband med kraven från beställaren och anpassas separat till vare Heatweed-maskinmodell.

VARFÖR ÄR RÄTT NYCKELTAL SÅ VIKTIGT?

Konkurrensen om offentliga kontrakt och privata prestigeprojekt blir allt tuffare. Pris är avgörande i så gott som all konkurrens, samtidigt som det ställs detaljerade krav på genomförande och resultat. Det är lätt att räkna fel på kontrakten och minska resultatgraden betydligt under kontraktsperioden – eller inte omfatta alla avtalade områden.

Tillsammans med dig räknar vi ut totalkostnaden på följande områden:

  • Vid olika väder- och temperaturförhållanden
  • På alla maskinmodeller
  • På olika redskapsbärare
  • På alla olika ytor
  • Vid olika trafikförhållanden
  • I olika urbana och lantliga miljöer
  • I förhållande till de olika moss-, alg- och ogräsarterna

 

 

Vill du ha en konkurrensfördel i kampen om kontrakten och hjälp med att beräkna kalkylen/anbudet?