KOMMUN, ENTREPRENÖR ELLER TRÄDGÅRDSMÄSTARE?

DEN BÄSTA LÖSNINGEN FÖR ALLA

Uppgifterna är många, tiden knapp, budgetarna strama och säsongen kort. Varje stad vill framstå som städad, ren och fri från ogräs. Samtidigt ska föreskrifter följas, budgetar hållas, hänsyn tas till skyddsområden och säkerställas att ingen avrinning av misstag sker längs vattenkanten – detta är bara några av de utmaningar man ställs inför när man ska bekämpa ogräs.

Våra skonsamma och miljövänliga högkapacitetsmaskiner klarar dessa utmaningar – och ger dessutom kapacitet att lösa andra viktiga arbetsuppgifter!

Vi har utvecklat ett system som heter Maskin & Metod®.Programmet har till syfte att optimera maskinanvändningen och behandlingsmetoden. Vi hjälper dig att hitta rätt maskinmodell till de olika uppgifterna, underlagen, ytorna och ogrässorterna. Vi hjälper dig dessutom med en översikt över driftkostnader och totalkostnader för varje maskinmodell per m2 och per dag. På så sätt får du kontroll när du planerar de arbetsuppgifter som ska lösas inom park- och miljöunderhållet.

 

Kontakta oss helt utan förpliktelser och hör hur vi kan hjälpa dig.

Vi vet att vardagen är präglad av tuff konkurrens och en ännu tuffare prispress.  Att lägga ett anbud i offentliga upphandlingar är både tids- och arbetskrävande. Alla entreprenader måste beräknas grundligt och vara i överensstämmelse med både anbudsregler, entreprenadens kravspecifikationer och förväntan om lägst pris.

Heatweed Technologies vill gärna hjälpa dig i processen och har utvecklat en tjänst som heter Maskin & Metod®. Detta program ska ge våra kunder klara nyckeltal för de enskilda uppgifterna inom entreprenaden beträffande ogräsbekämpning. Talen ses i direkt sammanhang med kraven från beställarna.

Vi upplever allt oftare att våra kunder ökar sin totala kapacitet på marknaden med hjälp av våra högkapacitetsmaskiner och våra nyckeltal. Fler uppdrag på samma tid = större förtjänst. Primärt består vinsten av högre kapacitet per arbetsdag, alltså fler behandlade m2 per dag och färre behandlingar per säsong utan att kompromissa med kvaliteten på arbetet.

 

Kontakta oss helt utan förpliktelser och hör hur vi kan hjälpa dig.

Heatweed Mini är särskilt utvecklad för de små och trånga områdena. Den är enkel att ta med in på bakgårdar, in i hissen och upp på takterrasser eller in på innergårdar på sjukhus och andra platser där det ska vara tyst. Dessutom kan denna maskin kopplas in direkt i vägguttaget/eluttaget på väggen och anslutas till en utomhuskran för vatten och därmed arbeta tyst på små kyrkogårdar, i bostadsrättsföreningar och på de många nya takterrasser som byggs.

Till lite större grönområden, gemensamma ytor och lekplatser rekommenderar vi allroundmaskinen Heatweed Mid.  Båda maskinerna har en mycket låg ljudnivå och är kostnadseffektiva och enkla att använda.

Kontakta oss helt utan förpliktelser och hör hur vi kan hjälpa dig med ditt ogräsproblem.

Heatweed Technologies har mer än 35 års erfarenhet inom jord- och lantbruk. Vi har specialiserat oss på kemikaliefri ogräsbekämpning för frukt- och bärproducenter, och driver även utveckling av effektiva lösningar för odlingar, plantskolor och julgransproducenter.

Ta kontakt med vår agronom för mer info: info-agri@heatweed.com

 

I Europa är vatten otvivelaktigt den av naturens resurser vi tar mest för givet. Vattnet inverkar direkt på vårt vardagsliv och vårt välstånd, men det är även en barometer på de lokala ekosystemens hälsa.

De senaste årtiondena har man fått en större förståelse av den fysiska, kemiska och mikrobiologiska process som styr vattenkvaliteten i insjöar och vattenreservoarer.Varmare temperaturer, sur nederbörd, algblomning och invaderande arter som krassula runt naturliga insjöar och vattenmagasin leder till behov av effektiva åtgärder. De många olika arterna krassula växer sig allt större i naturliga insjöar och hotar att kväva det lokala växt- och djurlivet i områdena. De täcker vattenytan med en tjock, grön matta och berövar fåglar och djur deras naturliga habitat. Växten hotar även fisk och ryggradslösa djur genom att suga ut syret ur vattnet. Till slut har växten täckt hela vattnet och allt liv kvävs.

I många naturreservat och nationalparker har växterna fått växa vilt utan särskild tillsyn. De senaste åren har det riktats mer fokus på invaderande arter som växer in i naturparker och sprider sig snabbt. Heatweed forskar om och koncentrerar sig på lösningar för många av dessa arter, t.ex. jättebjörnloka, jättebalsamin, jätteslide, kanadagullris, lupiner och vresros.

Giftfria, effektiva lösningar är nödvändiga för att kontrollera och så småningom utradera dessa invaderande arter. Heatweed Technologies har god erfarenhet av bekämpning av många av dessa växter i våtmarker och naturparker, ofta i nära samarbete med vatten- eller kraftbolagen.

För mer information: info@heatweed.com eller egen sida om forskningsprojekt.