Innovativ teknologi

HETVATTEN MOT OGRÄS

Att använda varmt vatten mot oönskade växter är inget nytt. Det första patentet kom redan på 1880-talet, men på grund av bristfällig teknologi kunde metoden inte användas i stor skala.
Termisk ogräsbekämpning baseras på överföring av energi (värme) till växten. Vatten är en av naturens bästa energibärare och ofta lättillgängligt. Heatweed lanserade varmvattensmetoden i Norden, och den har dokumenterats som den tryggaste och bästa lösningen.

Termisk ugressbekjempelse er basert på overføring av energi (varme) til planten. Vann er en av naturens beste energibærere og ofte lett tilgjengelig. Heatweed presenterte varmtvannsmetoden i Norden og den har blitt dokumentert som den tryggeste og beste løsningen.

Vatten är vatten - eller?

Ånga och varm luft fungerar absolut inte på samma sätt som varmt vatten.

  1. Vatten är en av naturens bästa energiöverförare, och varm luft är en av de sämsta.
  2. Tack vare tyngdkraften strömmar vatten nedåt och når snabbt växten hela vägen till rötterna.
  3. Varm luft och ånga stiger alltid uppåt – därmed försvinner en del av energin (värmen) innan den når växten.

 

Heatweed-metoden utnyttjar vattnets egenskaper till fullo: Tillsammans med sensorteknologi och avancerad temperaturkontroll resulterar detta i ett ogräsbekämpningssätt som kräver extremt lite energi. Tack vare den effektiva energiöverföringen räcker det med högst fyra behandlingar per år.

En undersökning från Köpenhamns universitet visar att behandling med varmt vatten ger lägst ogräsförekomst – även med den lägsta behandlingsfrekvensen. Se tabellen nedan:

VARFÖR INTE BARA BYGGA OM EN HÖGTRYCKSTVÄTT?

Vattentemperaturen som appliceras på växten måste vara 98–99 °C för att den ska dö. Annars ger det ingen systemisk effekt på rötterna, och växten återhämtar sig efter att du har ”vattnat” den.

  1. Ojämn temperatur = ojämnt resultat på ogräset: En högtryckstvätt är konstruerad för högt tryck – inte för en stabil och hög temperatur. Temperaturen på vattnet från en högtryckstvätt varierar med minst 10 °C, i synnerhet över 75 °C. Heatweed-maskinerna är utvecklade för professionell ogräsbekämpning och fungerar precis tvärtom – med mycket lågt och stabilt tryck hela tiden.
  2. Lägre energiförbrukning och högre kapacitet = lägre kostnader och högre användarnöjdhet: Högre energiförbrukning och lägre effektivitet ger högre lön- och driftkostnader.3–5 gånger mer vatten per m2 ger 3–5 gånger högre kostnader.

 

Heatweed-metoden = ogräset försvinner – och förblir borta vid användning av så lite vatten som möjligt och stabil temperaturkontroll (max plus/minus 0,6 grader). Syftet är inte att spola bort eller vattna ogräset, utan att få bort det permanent.