Innovativ teknik

Heatweed®-metoden

Dokumenterat:
• Bäst resultat
• Längst återväxttid
• Högst kapacitet
• Lägst kostnad per m2
• Mycket låga driftkostnader
• Lägst totala kostnader per m2
• Används utan risk på alla hårda ytor och grusgångar
Kan användas i trädgropar och blomsterland
• Kan användas i alla slags väder
• Ingen brandrisk – kan användas hela säsongen
• Robusta och flexibla maskiner
• Ergonomiska och lätta att jobba med
• Mer än 500 referenser i Skandinavien
• Ledande inom teknologi och utveckling
• 5 olike modeller – välj efter behov

TAR TAG I PROBLEMET VID ROTEN

Det är temperaturen som dödar ogräset, inte vattnet. Vattnet är endast energibäraren. Temperaturen på ogräset ligger stabilt på 98–99 °C, och när energiöverföringen är korrekt ger det en systemisk effekt på rotsystemet. Energin som frigörs dödar enligt forskning på Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) växternas cellstruktur på 0,1 sekunder, växten förstörs och roten dör. Vid lägre temperatur uteblir den systemiska effekten på roten, och gräset växer snabbt upp igen. Då har du inte gjort mer än vattnat ogräset! Det är precis det som sker när man exempelvis använder en högtryckstvätt. Heatweed-metoden utrotar ogräset permanent.

Den bästa metoden

Heatweed-teknologin omfattar två maskinmodeller som monteras på redskapsbärare och tre handmanövrerade maskiner. Dessa kan placeras på ett lastflak, en fyrhjuling, en elbil, ett släp eller en pickup. Alla maskiner riktas direkt mot ogräset med hjälp av ett manuellt doseringssystem eller en sensor. Vår patenterade teknik sparar 70–90 % vatten och energi. Alla maskiner kan fyllas med ytvatten. Med sin säkra funktion och sitt låga tryck är maskinerna både enkla och praktiska, och de kan användas på alla typer av underlag.

  • Miljövänlig: Eftersom energiförbrukningen är minimal är även utsläppen det. Maskinerna är testade och anpassade för användning med Aspen biodiesel.
  • Hållbar: Varmt vatten sprutas på växtens blad, temperaturen på 98–99 °C spräcker växtcellerna, som meddelar resten av växten att den angrips och då förstörs växten.  Det räcker med i snitt tre till fyra behandlingar per år.
  • Lämplig på alla ytor: Tack vare väldigt varmt vatten och lågt strömningstryck passar Heatweed bra på alla hårda ytor och grusytor. Hjultrycket på de fordonsmanövrerade maskinerna kan minskas med specialdäck.Samtliga maskinmodeller kan behandla konstgräs och användas på idrottsplaner.
  • Fungerar säkert och utan att skada: Tack vare det låga trycket från munstycket kan arbetet utföras ända fram till fasaderna eller några få cm från sommarblommorna i ett blomsterland utan att skada omgivningarna. Med de manuellt styrda sidostrålarna på maskiner som monteras på redskapsbärare kan man bekämpa ogräs längs fasader, kantsten och i rännor.Metoden orsakar ingen brandrisk, dammbelastning eller kvarvarande metallpartiklar som exempelvis från stålborstar.

 

Varmt vatten kan överföra 23–27 gånger mer energi än varm luft eller ånga. Här bilder från undersökningar som utförts vid universitetet i Gent 7 resp. 21 dagar efter applicering: