Håll dig uppdaterad

FÖRESKRIFTER OM VÄXTSKYDDSMEDEL

Kemikalieinspektionen har ansvar för godkännande av växtskyddsmedel i Sverige och övervakar att växtskyddsmedel säljs och används i enlighet med regelverket. Det ställs höga krav på medel som ska godkännas, särskilt med tanke på oönskade effekter på hälsan och miljön.

Vad är det tillåtet?

Stränga föreskrifter ställer krav på alternativa lösningar istället för användning av kemikalier. Vi vet att det som är bra för miljön även måste vara bra för plånboken. Därför är det viktigt att kunna tillhandahålla teknologi och maskiner som även är ekonomiskt försvarbara. Heatweed-metoden® är kostnadseffektiv och använder endast vatten – den ger dokumenterat bäst resultat och innehåller inga kemikalier, endast hetvatten och uppfyller derför alla riktlinjer.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-2014425-om-bekampningsmedel_sfs-2014-425

Om ett växtskyddsmedel ska användas inom ett vattenskyddsområde krävs ett särskilt tillstånd av kommunen: kemi.se/hitta-direkt/bekampningsmedel/vaxtskyddsmedel/anvandning-av-vaxtskyddsmedel/tillstand-for-anvandning-i-vattenskyddsomrade

Lagen är streng, och allt fler kommuner har totalförbud mot användan av kemikalier. Heatweed är svaret på kommunernas, bostadsföreningers och entreprenadföretagens ogräsbekämpning.