EFFEKTIV OCH MILJÖVÄNLIG METOD

Reglerna för användning av kemikalier blir allt strängare i hela Europa. Förutom att bekämpa ogräset måste man ta hänsyn till skyddsområden, annan växtlighet och undvika oavsiktlig avrinning av vatten. Heatweeds maskiner uppfyller dessa förutsättningar med dokumenterat bra resultat och lägst totalkostnad.

Heatweed®-metoden

SAVE THE DATE! GREEN ROADSHOW 2021

ÅRETS FÖRSTA GEMENSAMMA MASKINVISNINGSTURNÉ, KOMMER I HÖST!
Heatweed och alla övriga medlemmar av GSS inviterar alla kunder inom den professionella grönytebranchen till en trygg och spännande maskinvisning i ditt område.

Les mer

HEATWEED WEB PORTAL

För återförsäljare och importörer

TILL PORTALEN