EFFEKTIV OCH MILJÖVÄNLIG METOD

Reglerna för användning av kemikalier blir allt strängare i hela Europa. Förutom att bekämpa ogräset måste man ta hänsyn till skyddsområden, annan växtlighet och undvika oavsiktlig avrinning av vatten. Heatweeds maskiner uppfyller dessa förutsättningar med dokumenterat bra resultat och lägst totalkostnad.

Heatweed®-metoden

HEATWEED WEB PORTAL

För återförsäljare och importörer

TILL PORTALEN