PRZEDSTAWICIEL WŁADZ LOKALNYCH, KONTRAHENT, LUB ARCHITEKT KRAJOBRAZU?

Rozwiązanie najlepsze dla każdego

Za dużo pracy, za mało czasu i pieniędzy i za krótki sezon. Każde miasto chce wyglądać czysto, schludnie i bez chwastów. Jednak przy zwalczaniu chwastów, jak i przy innych pracach spotykamy się z wieloma wyzwaniami. Musimy stosować się do regulacji prawnych, zmieścić się w budżecie, zabezpieczyć tereny znajdujące się pod ochroną i nie dopuścić do sytuacji w której użyte środki spływałyby do wód.

Na pomoc przychodzą maszyny, które są przyjazne dla środowiska, łagodne i wydajne. Dzięki nim możesz zwolnić zasoby i umożliwić także wykonanie innych, ważnych zadań.

Opracowaliśmy system Machine & Method® w celu optymalizacji użycia maszyn i ich sposobu działania. Mamy nadzieję, że uda ci się znaleźć model odpowiedni dla twoich potrzeb, różnych powierzchni i chwastów. Jeśli potrzebujesz więcej informacji, zapewniamy podsumowanie kosztów operacyjnych oraz całkowitych dla każdego modelu za m2 za dzień. To pomoże ci lepiej zaplanować prace konserwacyjne do wykonania w parkach i terenach zielonych.

Skontaktuj się z nami i dowiedz się jak możemy ci pomóc.

Wiemy, że na codzień spotykasz się z silną konkurencją i stale rosnącą presją cenową, a składanie ofert na zamówienia publiczne jest zarówno czasochłonne i pracochłonne. Koszty każdej oferty muszą być dokładnie oszacowane i zgodne z warunkami ofertowania oraz specyfikacją dotyczącą warunków stawianych w kontrakcie, a jednocześnie najniższe z możliwych.

Chcemy wesprzeć cię w tym procesie i dlatego w Heatweed opracowaliśmy usługę Machine & Method® która ma dostarczyć naszym klientom klarowne dane liczbowe dotyczące poszczególnych zadań związanych ze zwalczaniem chwastów. Dane te znajdziesz w kontrakcie obok wymogów klienta.

Obserwujemy, że coraz więcej naszych klientów zwiększa swoją zdolność produkcyjną na rynku dzięki użyciu naszych wydajnych maszyn oraz kluczowych danych liczbowych. Więcej zadań, które mogą być wykonane jednocześnie to wyższe zarobki. Wzrost obserwujemy głównie w formie wyższej wydajności w przeliczeniu na dzień pracy, czyli większa powierzchnia, z którą można sobie poradzić za jednym razem oraz mniejsza częstotliwość zabiegów w sezonie, bez wpływu na jakość pracy.

Skontaktuj się z nami i dowiedz się jak możemy ci pomóc.

Heatweed Mini to sprzęt opracowany specjalnie z myślą o małych, zamkniętych przestrzeniach. Z łatwością można go zabrać do sektora usługowego, do wind, na tarasy dachowe, czy na szpitalne dziedzińce, a także w inne miejsca, w których ważne jest zachowanie ciszy. Maszynę można podłączyć bezpośrednio do gniazdka oraz zewnętrznego zaworu, co umożliwia jej użycie na małych cmentarzach, spółdzielniach mieszkaniowych i na wielu nowo wybudowanych tarasach dachowych.

Do nieco większych przestrzeni, obszarów komunalnych i placów zabaw polecamy naszą wszechstronną maszynę Heatweed Mid. Obie maszyny pracują cicho, są opłacalne i łatwe w użyciu.

Skontaktuj się z nami i dowiedz się jak możemy ci pomóc.

Heatweed Technologies posiada ponad 35-cio letnie doświadczenie w obszarze rolnictwa. Naszą specjalizacją jest niechemiczne zwalczanie chwastów dla hodowców owoców i jagód, ale także opracowywanie skutecznych rozwiązań dla upraw drzew, upraw rzędowych oraz producentów choinek.

Skontaktuj się z naszym specjalistą ds. agronomii w celu uzyskania dodatkowych informacji: info-agri@heatweed.com

 

Woda jest bez wątpienia najbardziej niedocenianym zasobem naturalnym w Europie. Ma ona bezpośredni wpływ na nasze codzienne życie i dobre samopoczucie, ale jest także dobrym wskaźnikiem zdrowia miejscowego ekosystemu.

Ostatnie dekady pozwoliły na lepsze zrozumienie fizycznych, chemicznych i mikrobiologicznych procesów odpowiedzialnych za kontrolę jakości wód w jeziorach i zbiornikach wodnych. Wyższe temperatury, kwaśne deszcze, zakwit i gatunki inwazyjne takie jak rubasznica, obecne wokół jezior naturalnych i zbiorników wodnych oznaczają, że potrzebujemy skutecznych działań. Wiele gatunków rubasznicy można coraz częściej spotkać w jeziorach naturalnych, co zagraża stłamszeniem rdzennej fauny i flory w tych okolicach.

Rubasznice pokrywają powierzchnie wody grubą, zieloną warstwą, pozbawiając tym samym ptaki i zwierzęta ich naturalnego środowiska. Ta roślina jest także zagrożeniem dla ryb i bezkręgowców, ponieważ wysysa tlen z wody. W rezultacie roślina ta pokrywa całe jezioro i zabija żyjące tam gatunki.

Rubasznica mogła do tej pory bez żadnego nadzoru rosnąć w wielu rezerwatach przyrody i parkach narodowych. W ostatnich latach więcej uwagi zwracano na gatunki inwazyjne, które kolonizują parki i rozprzestrzeniają się w szybkim tempie. Heatweed prowadzi badania i skupia się na takich rozwiązaniach, które pomogłyby zwalczyć gatunki takie jak barszcz olbrzymi, rdestowiec japoński, nawłoć kanadyjska, łubiny czy róża japońska.

Potrzebne są skuteczne i nietoksyczne środki, które pozwoliłyby na stopniowe wyplenienie tych gatunków. Heatweed Technologies ma solidne doświadczenie w zwalczaniu wielu z tych roślin na terenach podmokłych i w parkach naturalnych. Często prace wykonywane są w bliskiej współpracy ze spółkami wodnymi lub energetycznymi.

W celu uzyskania więcej informacji napisz: info@heatweed.com lub zobacz naszą stronę Projekty badawcze (EN).