Zdobądź najnowsze informacje

Przepisy i regulacje prawne

Regulacje prawne dotyczące stosowania środków ochrony roślin różnią się w zależności od kraju, ale zasady użycia różnego rodzaju pestycydów i herbicydów zmieniają się w tej chwili.

Co jest dozwolone?

Wielka Brytania jest jednym z ostatnich państw w Europie, w którym stosowanie herbicydów w obszarach miejskich jest na porządku dziennym, jednak opinia publiczna w tej kwestii zaczyna się zmieniać. Ta zmiana stanowiska zmusza gminy i rady miejskie do większego rygoru jeśli chodzi o stosowanie herbicydów i pestycydów. Zmiany te napędza rosnąca świadomość tego, jak glifosat wpływa na środowisko i żyjące w nim gatunki, w tym także człowieka.

Surowe regulacje prawne w pozostałej części Europy wymuszają stosowanie alternatywnych metod, bez środków chemicznych. Jeśli nasze środowisko ma przetrwać, te rozwiązania muszą być także rozsądne pod względem finansowym, dlatego ważną kwestią jest zastosowanie takiej technologii i maszyn, które cechują się wysoką wydajnością technologiczną. Takie podejście nie tylko pozwoli zaoszczędzić gminom i ich kontrahentom, ale przede wszystkim pomoże uratować nasze środowisko.

Technologia Heatweed i Metoda Heatweed® to oryginalne i nowatorskie narzędzia, lider rynku europejskiego. Heatweed jest metodą opłacalną i wydajną, bez użycia piany, oleju palmowego czy innych domieszek, za to z użyciem małej ilości gorącej wody. Udowodniono, że takie podejście daje najlepsze rezultaty na chwasty i ich system korzeniowy. Metoda ta jest zgodna z wszelkimi regulacjami i przepisami z tego względu, że jej działanie opiera się na użyciu wody o temperaturze 99°C.