BADANIA I ŚRODOWISKO

Gatunki inwazyjne

Liczba inwazyjnych gatunków w Europie wzrasta. Niektóre z nich prosperują na tyle dobrze w nowym otoczeniu, że mogą się rozmnażać i niszczyć lokalną bioróżnorodność i środowiska kulturowe, co w najgorszym wypadku mogłoby wyprzeć rdzenną roślinność. Tego typu gatunki niosą za sobą także wysokie koszty społeczne i ekonomiczne.
Wiele z tych roślin znajduje się na czarnej liście gatunków UE i trwają prace nad ustaleniem strategii ich kontroli w Europie.
Lista zawiera takie gatunki jak barszcz olbrzymi, barszcz perski, niecierpek gruczołowaty, rdestowiec japoński czy łubiny. Wszystkie te rośliny są teraz powszechnie spotykane w Norwegii.

JAK HEATWEED MOŻE POMÓC W ROZWIĄZANIU TEGO PROBLEMU?

Tradycyjne działania mające na celu zwalczanie chwastów są czasochłonne, drogie i często nieskuteczne. Przykłady takich działań to między innymi wykopywanie roślin, obcinanie kwiatów, koszenie, oranie, wypasanie zwierząt, opryskiwanie punktowe i użycie ciekłego azotu. Nowe regulacje jednak znacznie ograniczają użycie środków chemicznych.

Metoda Heatweed: W Heatweed bez względu na to co robimy, stawiamy na badania i dokumentację. Rozwinęliśmy sprzęt i metodę zwalczania barszczu olbrzymiego, barszczu perskiego (Heracleum persicum), barszczu Sosnowskiego (Heracleum sosnowskyi), niecierpka gruczołowatego (Impatiens glandulifera), rdestowca japońskiego (Fallopia japonica), nawłoci kanadyjskiej (Solidago canadensis) oraz wielu odmian rubasznicy. Opracowaliśmy także program, który przeprowadzi użytkownika przez cały proces.