Efektywna i ekologiczna metoda

W Europie zasady użycia środków chemicznych stają się coraz surowsze. Przy zwalczaniu chwastów trzeba jeszcze wziąć pod uwagę tereny chronione, roślinność, a także nie dopuścić do sytuacji w której użyte środki spływałyby do wód. Maszyny Heatweed z udokumentowanymi dobrymi wynikami i jednocześnie najniższym kosztem całkowitym stanowią rozwiązanie tego problemu.

Metoda Heatweed®

HEATWEED WEB PORTAL

Dla dystrybutorów i importerów

PRZEJDŹ DO PORTALU