Innovativ teknologi

Varmtvann mot ugress

Bruk av varmtvann mot uønsket vekst er ikke noe nytt. Det første patentet kom allerede på 1880-tallet, men grunnet mangelfull teknologi kunne ikke metoden benyttes i stor skala.

Termisk ugressbekjempelse er basert på overføring av energi (varme) til planten. Vann er en av naturens beste energibærere og ofte lett tilgjengelig. Heatweed presenterte varmtvannsmetoden i Norden og den har blitt dokumentert som den tryggeste og beste løsningen.

Vann er vann - eller?

Damp og varm luft fungerer absolutt ikke på samme måte som varmt vann

  1. Vann er en av naturens beste energioverførere og varm luft er en av de dårligste
  2. Grunnet tyngdekraft strømmer vann nedover, og når raskt til planten og helt frem til røttene.
  3. Varm luft og damp stiger alltid oppover – dermed forsvinner endel av energien (varmen) før den når planten.

 

Heatweed®-metoden utnytter til fulle vannets egenskaper: Kombinert med sensorteknologi og avansert temperaturkontroll resulterer dette i en måte å bekjempe ugress på som krever ekstremt lite energi. Som resultat av effektiv energioverføringer er det tilstrekkelig med høyst fire applikasjoner per år.

Studie utført på København Universitet viser at behandling med varmtvann gir lavest ugressdekning – selv med lavest behandlingsfrekvens. Se tabell under:

Hvorfor ikke bare bygge om en høytrykksspyler?

Temperaturen på vannet må ligge på 98-99 °C påført planten for at den skal dø. Ellers oppnås ikke systemisk effekt på røttene, og planten vokser tilbake etter at du har «vannet den».

  1. Ujevn temperatur = ujevnt resultat på ugresset: En høytrykksspyler er konstruert for høyt trykk – ikke for stabil og høy temperatur. Temperaturen på vannet fra høytrykksvaskere varierer med minst ti grader, særlig over 75 °C. Heatweed-maskinene er utviklet for profesjonell ugressbekjempelse og fungerer på helt motsatt måte; med svært lavt og stabilt trykk hele tiden.
  2. Lavere energiforbruk og høyere kapasitet = lavere kostnader og høyere brukertilfredshet: Høyere energiforbruk og lavere effektivitet gir høyere lønns- og driftskostnander. 3-5 ganger mer vann pr. m2 gir 3-5 ganger kostander.

 

Heatweed-metoden = ugresset forsvinner – og forblir borte ved bruk av minst mulig vann og stabil temperaturkontroll (maks pluss/minus 0,6 grader). Hensikten er ikke å spyle bort eller vanne ugresset, men å fjerne det for godt.