Innovativ teknologi

Rengjøring uten kjemikalier

Rengjøring, vasking og ugressbekjempelse hører ofte sammen.
Heatweed Mini, Mid og High kan med fordel erstatte din høytrykkspyler, og gir deg en fleksibel og skånsom løsning med raske og effektive resultater. Maskinene dreper alger og fjerner mose, selv på vanskelige flater som ikke tåler for høyt trykk da de holder svært høy temperatur sammenlignet med standard varmtvannsvaskere.
Heatweeds patenterte "Boling Hot Water"-teknikk gir en enormt høy rengjøringseffekt, raskere tørketid og skånsom behandling av ulike overflater - uten behov for tunge verneklær.

Hvorfor fungerer det så bra?

«Boiling Hot Water»-teknikk: Produserer overhetede vanndråper som eksploderer og avgir varme når de treffer flaten og avgir varme. Det gir vannet en enorm rengjøringseffekt – uten vaskemiddel og uten fare for skader på flatene med svært små vannmengder. Med en vanntemperatur fra lansen på 100 °C vil temperaturen på treffpunktet (20 cm avstand) være 80 °C. Høytrykksvaskere oppnår maks 60 °C fra lansen som gir en temperatur på 40 °C på treffpunktet (20 cm avstand).

FORDELER

  • Varmeenergien virker gunstig på kjemisk prosess: Skitt og alger med høyt smeltepunkt blir tyntflytende slik at de løses opp og løsner lettere, samt at emulsjonen av olje og fett påskyndes.
  • Redusert tørketid opptil 50%:Rengjøringsobjektet varmes opp – noe som betyr at det tørker raskt.
  • Mindre vannforbruk og lavere enegriforbruk:Opptil halvering av vannmengden med samme brennereffekt og lavere trykk.
  • Lavere trykk:Ingen fare for skader på ømfintlige flater som tre og plast.
  • Redusert behov for miljøskadelige rengjøringsmidler: Ofte kan kjemikalier unnværes helt. Mose og alger drepes uten kjemikalier ved kjernetemperaturer på over 60 °C.
  • Bedre HMS:Vannet har lavere rekyl og lav temperatur. Verneklær er ikke nødvendig.

Miljøvennlig

Varmeenergien er en svært viktig faktor ved rengjøring da varmetilførselen virker gunstig på den kjemiske prosessens forløp. Skitt og alger med høyt smeltepunkt blir tyntflytende, slik at de løses opp og løsner lettere, samt at emulsjonen av olje og fett påskyndes.
Rengjøringsobjektet varmes opp - noe som betyr at det tørker raskt.
Med høyere rengjøringstemperatur kan rengjøringstiden reduseres med opptil 50 % og resultatet forbedres betydelig. Innebærer halvering av vannmengden med samme brennereffekt og lavere trykk.
Mose og alger drepes effektivt uten kjemikalier ved kjernetemperaturer på over 60 °C.
Ingen fare for skader på ømfintlige flater som tre og plast.
Redusert behov for miljøskadelige rengjøringsmidler – ofte kan rengjøringsmidler unnværes helt.