Innovativ teknologi

Neste generasjons maskiner

Heatweed-metoden er allerede pensum på flere gartnerskoler i Skandinavia og våre fagpersoner er populære foredragsholdere på grøntfaglige samlinger.

Forskning, utvikling og samarbeid med våre utvalgte universiteter og sluttbruker danner grunnlaget for all videre teknologi- og maskinell utvikling.

Hva skjer fremover?

EU introduserer nye regler for bruk av kjemikalier fra 2014-2018. Innfasingsperioden vil variere fra land til land, men reglene skal være implementert i alle europeiske land innen 2018.

For å møte behovet for nye og miljøriktige løsninger har Heatweed Technologies et nært samarbeide med flere forskningsmiljøer og universiteter i Europa. Hensikten er å rådgi i tester vedrørende metodikk og langtidsvirkning samt bidra til smartere og mer effektive løsninger innen eksisterende teknologier.

I tillegg utvikler Heatweed sammen med våre partnere også neste generasjons «vision technology». Hensikten er hele tiden å gi maskinene større kapasitet og lavere m2 kostnad for kommuner, entreprenører og andre kunder med samme gode Heatweed-resultat.