Innovativ teknologi

Heatweed®-metoden

Dokumentert:
• Best resultat
• Lengst gjenvekststid
• Høyest kapasitet
• Svært lave driftskostnader
• Laveste totale m2-kostnader
• Brukes risikofritt på alle harde flater og grusganger
• Kan brukes i tregroper og i blomsterbed
• Kan brukes i alt slags vær
• Ingen brannfare – kan brukes hele sesongen
• Solide og fleksible maskiner
• Ergonomisk og lett å jobbe med
• Mer enn 500 referanser i Skandinavia
• Ledende innen teknologi og utvikling
• 5 ulike modeller - velg etter behov

Tar problemet ved roten

Det er temperaturen som tar livet av ugresset, ikke vannet. Vannet er bare energibærer. Temperaturen ligger stabilt på 98–99 °C på ugresset og når energioverføringen er korrekt oppnår vi en systemisk effekt på rotsystemet. Energien som frigjøres dreper ihht forskning på Sveriges Landbruksuniversitet, SLU, plantenes cellestruktur på 1/10 dels sekund og planten selv-destrueres og roten dør. Ved lavere temperatur uteblir den systemiske effekten på roten og gresset vokser opp igjen svært raskt. Da har du bare vannet ugresset! Det er akkurat dèt som skjer når man f.eks. bruker høytrykksvaskere. Heatweed-metoden utrydder ugresset permanent.

Den beste metoden

Heatweed®-teknologien omfatter to maskinmodeller montert på redskapsbærere og tre håndbetjente maskiner. Disse kan settes på et lasteplan, på en ATV, en el-bil, en tilhenger eller pickup. Alle maskiner rettes direkte mot ugresset ved hjelp av et manuelt doseringssystem eller en sensor. Vår patenterte teknikk sparer 70–90 % vann og energi. Alle maskiner kan fylles med overflatevann. Med sikker funksjon og lavt trykk er maskinene både enkle og praktiske, og de kan brukes på alle typer underlag.

  • Miljøvennlig: Siden energiforbruket ligger på et minimum gjør også utslippene det. Maskinene er testet og tilpasset bruk med Aspen biodiesel.
  • Holdbart: Varmt vann påføres vekstens blader, Temperatur på 98-99 C sprekker plantecellene og disse sender beskjed til resten av planten om at den er under angrep og den selvdestruerer.  Det er tilstrekkelig med gjennomsnittlig tre til fire behandlinger i året.
  • Egner seg godt til alle overflater: Veldig varmt vann og lavt strømningstrykk gjør at Heatweed passer godt til alle harde overflater og grusflater. Hjultrykket på de kjøretøybetjente maskinene kan reduseres med spesialdekk. Alle maskinmodeller kan behandle kunstgress og dekke på idrettsbaner.
  • Fungerer sikkert og uten skade: Takket være det lave trykket ut av munnstykket kan arbeidet utføres nøyaktig helt opp til fasader eller få cm fra sommerblomster i et blomsterbed uten å skade omgivelsene. De manuelt styrte sidestrålene på maskiner montert for redskapsbærere gjør det mulig å bekjempe ugress langs fasader, kantstein og i renner. Metoden medfører ingen brannfare, støvbelastning eller etterlatte metallpartikler som f.eks fra stålbørster.

 

Varmtvann kan overføre 23-27 ganger mer energi enn varm luft eller damp. Her bilder fra studier utfør ved Universitetet i Gent 7 dager etter påføring og 21 dager etter: