Pris

Maskin & Metode®

Forutsigbarhet i prosjektet er viktig for både kunde og leverandør. Heatweeds Maskin & Metode® gir deg dokumenterte nøkkeltall som viser totalkostnad pr. bekjempet kvadratmeter pr. sesong.

Tallene utregnes i sammenheng med kravene fra bestiller og tilpasses hver enkelt Heatweed maskin modell.

Hvorfor er riktig nøkkeltall så viktig?

Konkurransen om offentlige kontrakter og private prestisjeprosjekter blir stadig tøffere. Pris er avgjørende i så godt som alle konkurranser, samtidig som det stilles detaljerte krav til gjennomføring og resultat. Det er lett å forregne seg på kontraktene og redusere resultatgraden betydelig i løpet av kontraktsperioden – eller ikke nå over alle avtalte områder.

Sammen med deg regner vi ut totalkostnad på følgende områder:

  • Under forskjellige vær- og temperaturforhold
  • På alle maskinmodeller
  • På forskjellige redskapsbærere
  • På alle ulike underlag
  • Ved forskjellige trafikkforhold
  • I forskjellige urbane og landlige miljøer
  • I forhold til de forskjellige mose- alge- og ugressartene

 

 

Ønsker du et konkurransefortrinn i kampen om kontraktene og bistand i utregningen av kalkyle/anbud?