Kommune, entreprenør eller anleggsgartner?

Den beste løsningen for alle

Oppgavene er mange, tiden knapp, budsjettene trange og sesongen kort.                 Enhver by ønsker å fremstå ryddig, ren og fri for ugress. Samtidig skal forskrifter følges, budsjetter overholdes, hensyn til verneverdige områder tas samt sikre at uheldig avrenning ikke skjer langs vannkanten, bare for å nevne noen av de utfordringene man møter når ugresset skal bekjempes.

Våre skånsomme og miljøvennlige høykapasitetsmaskiner løser disse utfordringene – og frigjør i tillegg hender til å løse andre, viktige arbeidsoppgaver!

Vi har utviklet et system som heter Maskin & Metode®. Programmet har til hensikt å optimalisere bruken av maskin og behandlingsmetode. Vi hjelper deg å finne riktig maskinmodell for de ulike oppgavene, underlagene, arealene og ugressartene. Vi hjelper deg også med en oversikt over driftskostnader og totalkostnader for hver maskinmodell pr m2 og pr dag. Slik får du forutsigbarhet i din planlegging av arbeidsoppgavene som skal løses innen vedlikehold i park- og grøntsektoren.

 

Kontakt oss helt uforpliktende og hør hvordan vi kan bistå deg.

Vi vet at hverdagen er preget av sterk konkurranse og et enda sterkere prispress.  Å by på offentlige anbud er både tid- og arbeidskrevende. Alle entrepriser må kalkuleres grundig og være i samsvar med både anbudsregler, entreprisens kravspesifikasjoner og forventing til lavest pris.

Heatweed Technologies ønsker å bistå i prosessen og har utviklet en tjeneste som heter Maskin & Metode®. Dette programmet skal gi våre kunder klare nøkkeltall for de enkelte oppgavene innen entreprisen vedrørende ugresskontroll. Tallene ses i direkte sammenheng med kravene fra bestiller.

Vi erfarer stadig oftere at våre kunder øker sin totale kapasitet i markedet ved hjelp av våre høykapasitetsmaskiner og våre nøkkeltall. Flere oppdrag innen samme tidsrom = større fortjeneste. Primært består gevinsten i høyere kapasitet pr arbeidsdag, altså flere m2 behandlet pr dag og redusert antall behandlinger pr sesong uten at dette går ut over kvaliteten på arbeidet.

 

Kontakt oss helt uforpliktende og hør hvordan vi kan bistå deg.

Heatweed Mini er spesialutviklet for de små og trange områdene. Den er lett å ta med inn i bakgårder, inn i heisen og opp på takterrasser eller inn i innegårder i sykehus og andre steder der det skal være stille. I tillegg kan denne maskinen kobles direkte inn i veggstøpselet/strømuttaket på veggen og kobles på en utekran for vann og kan dermed jobbe på små kirkegårder, i borettslag uten støy og de mange, nye takterrassene som bygges.

Til litt større grøntområder, fellesarealer og lekeplasser anbefaler vi all-roundmaskinen Heatweed Mid.  Begge maskinene har meget lavt støynivå, er kostandseffektive og enkle i bruk.

Kontakt oss helt uforpliktende og hør hvordan vi kan bistå deg med ditt ugressproblem.

Heatweed Technologies har mer enn 35 års erfaring innen jord- og landbruk. Vi har spesialisert oss på kjemikaliefri ugressbekjempning for frukt- og bærprodusenter, og driver også utvikling av effektive løsninger for radkulturer, planteskoler og juletreprodusenter.

Ta kontakt med vår agronom for mer info: info-agri@heatweed.com

 

I Europa er vann utvilsomt den av naturens ressurser vi tar mest for gitt. Vannet har en direkte påvirkning på vårt dagligliv og vår velstand, men den er også et barometer på de lokale økosystemenes helse.

De siste tiår har man fått en større forståelse av den fysiske, kjemiske og mikrobiologiske prosessen som styrer vannkvaliteten i innsjøer og vannreservoirer. Varmere temperaturer, sur nedbør, algeoppblomstring og invaderende arter som crassula rundt naturlige innsjøer og vannmagasiner fører til behov for effektive tiltak. De mange forskjellige artene Crassula vokser seg stadig større i naturlige innsjøer, og truer med å kvele det stedegne plante- og dyrelivet som lever i områdene. De dekker vannflaten med et tykt, grønt teppe og frarøver fugler og dyr deres naturlige habitat. Planten truer også fisk og virvelløse dyr ved å suge ut oksygenet av vannet. Til slutt har planten dekket hele vannet og alt liv kveles.

I mange naturreservat og nasjonalparker har plantene fått vokse vilt uten særlig tilsyn. De siste årene har det blitt mer fokus på invaderende arter som vokser inn i naturparker og sprer seg raskt. Heatweed forsker på og har fokus på løsninger for mange av disse artene, som f.eks Kjempebjørnekjeks, Kjempespringfrø, Kjempeslirekne, Canadagullris, Lupiner, Rynkerose m.fl.

Giftfrie, effektive løsninger er nødvendig for å kontrollere og etter hvert utradere disse invaderende artene. Heatweed Technologies har solid erfaring med bekjempning av mange av disse plantene i våtmarker og naturparker, ofte i nært samarbeid med vann- eller kraftselskapene.

For mer informasjon: info@heatweed.com eller se egen side om Forskningsprosjekter.