Miljø og forskning

Invaderende arter

Antallet invaderende arter er i økning over hele Europa. Noen arter trives så godt i sitt nye miljø at de kan ekspandere og skade det lokale, biologiske mangfoldet eller kulturmiljøer - og i verste fall fortrenger de stedegne planter. Disse vekstene medfører også store samfunnsøkonomiske kostnader.

Mange av disse artene står på EUs svarteliste, og strategi legges for bekjempelse i Europa. Listen omfatter kjente planter som Kjempebjørnekjeks, Tromsøpalme, Kjempespringfrø, Kjempeslirekne og Lupiner, alle nå utbredde plantearter i Norge.

Hvordan bidrar Heatweed til å løse problemet?

Tradisjonell ugressbekjempelse er tidkrevende, kostbart og ofte lite effektivt. Eksempler er oppgraving, kapping av blomsterstand, slåtter, jordbearbeiding, beiting, punktsprøyting og flytende nitrogen. Nye forskrifter begrenser i tillegg kraftig bruken av kjemikalier.

Heatweed-metoden: Heatweed er en innovatør og prioriterer forskning og dokumentasjon av alt vi gjør. Vi har utviklet utstyr og bekjempningsmetode for artene Kjempebjørnekjeks,  Tromsøpalme (Heracleum Tromsoensis), Lupiner, Heracleum Sosnowskiego, Kanadagullris (Solidago Canadensis), Kjempeslirekne (Fallopia Japonika), Kjempespringfrø (Impatiens glandulifera) og forskjellige arter Crassula. Vi har også utviklet et opplæringsprogram som gir brukeren veiledning gjennom hele bekjempningsprosessen.