Hold deg oppdatert

Forskrifter om plantevernmidler

Våren 2015 vedtok Stortinget nye forskrifter for bruk av plantevernmidler i Norge. Forskriftene er strenge og krever dokumentasjon og loggføring ved bruk av plantevernmidler.
1.juni 2015 trådte de nye reglene i kraft.

Forskriften sier blant annet følgende:
«§ 21: Forbud mot spredning av plantevernmidler på arealer som er åpne for allmenn ferdsel…… På barns lekearealer er all bruk av plantevernmidler forbudt.»

Hva er det egentlig lov til?

Mattilsynet har ansvar for godkjenning av plantevernmidler i Norge, og fører tilsyn med at plantevernmidler selges og brukes slik regelverket sier. Det settes høye krav til midler som skal godkjennes, spesielt med tanke på uheldige effekter i forhold til helse og miljø.

LOVDATA.NO: Forskrift om plantevernmidler

Strenge forskrifter setter krav til alternative løsninger fremfor bruk av kjemikalier. Vi vet at om miljøet skal vinne, så må også lommeboka vinne. Derfor er det viktig å kunne tilby teknologi og maskiner som også er økonomisk forsvarlige. Heatweed-metoden® er kostnadseffektiv og benytter bare vann – den gir dokumentert best resultat og overholder alle Mattilsynets retningslinjer.

Kontakt oss idag for hjelp med ditt ugressproblem