Miljø og forskning

Forskningsprosjekter

Vi i Heatweed er lidenskapelig opptatt av biologi og miljø. Vår visjon er å sette ny standard for kjemikaliefri ugressbekjempelse. Dette er grunnene til at Heatweed er innovatøren og pådriveren til bedre maskinelle løsninger i Norden – og det er også derfor vi inviteres med på ulike pan-Europeiske forskningsprosjekter rundt ugressproblematikken.

Prosjekter

Pilotprosjekt Kjempebjørnekjeks

Heatweed Technologies starter i 2013 opp et prosjekt i delstaten Vest-Pommern i Polen for kjemikaliefri begrensning av de invaderende planteartene Heracleum Mantegazzeanum, Heracleum Sosnowskyi og Heracleum Perskicum. Polske delstatsmyndigheter foretok en kartlegging av plantens utbredelse i Vest Pommern på offentlig grunn i forkant av Heatweeds pilotprosjekt.

 

Samarbeid med NMBU og NIBIO

Våren 2014 starter vi et forskningsprosjekt i samarbeid med NMBU og NIBIO på Kjempebjørnekjeks (Heracleum mantegazzianum), Kjempeslirekne (Fallopia japonika) og Kjempespringfrø (Impatiens glandulafera). Vi jobber også med testing av bekjempningsmetoder for Skvallerkål (Aegopodium podagraria), Lupiner (Lupinus), Canada Gullris (Solidago canadensis) og Rynkerose (Rosa rugosa).

 

Tverrfaglig, internasjonalt prosjekt

Heatweed-metoden er en del av et tverrvitenskapelig forskningsprosjekt på ugressbekjempelse som involverer 11 europeiske landbruksuniversiteter og forskningsinstitusjoner. Heatweed-metoden er utviklet for å gi våre kunder optimal resultat i bekjempningen av ugresset samt best utnyttelse av sin maskinelle investering.

 

Doktoravhandling, Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet

Ved  NMBU gjøres det nå en avhandling som sammenligner Heatweed-metoden® med andre løsninger for bekjempelse av invaderende arter. Avhandlingen sluttstilles i 2018 og viser så langt lovende resultater ved bruk av vår metode.

Les mer om Invanderende arter