EFFEKTIV OG MILJØRIKTIG METODE

Reglene for bruk av kjemikalier blir stadig strengere i hele Europa. I tillegg til å bekjempe ugress må man må ta hensyn til verneverdige områder, annen beplantning og unngå uheldig avrenning til vann. Heatweeds maskiner løser denne problematikken med dokumentert gode resultater og laveste totalkostnad.

Les om Heatweed-metoden

HEATWEED WEB PORTAL

For forhandlere og importører

Til portalen