INNOVATIIVINEN TEKNOLOGIA

VEDEN VOIMIN RIKKAKASVEJA VASTAAN

Veden käyttö rikkakasvien torjuntaan ei sinänsä ole uusi keksintö. Ensimmäinen patentti myönnettiin jo 1880-luvulla, mutta puutteellinen tekniikka esti menetelmän käytön suuressa mittakaavassa.

Rikkakasvien torjunta kuumalla vedellä perustuu kasviin siirrettävän energian (lämmön) aikaansaamiin vaikutuksiin. Vesi on luonnon parhaita energiansiirtäjiä, ja sitä on yleensä helposti saatavilla. Heatweed lanseerasi kuumavesimenetelmän Pohjoismaissa, ja menetelmä on sittemmin todistettu kaikkein turvallisimmaksi ja tehokkaimmaksi ratkaisuksi.

VESISSÄ ON EROJA

Höyry ja kuuma ilma eivät yllä samalle tasolle kuuman veden kanssa:

  1. Vesi on luonnon parhaita energiansiirtäjiä, kun taas lämmin ilma kuuluu kaikkein heikoimpiin.
  2. Painovoiman ansiosta vesi valuu alaspäin ja saavuttaa nopeasti kasvin juurineen.
  3. Kuuma ilma ja höyry nousevat aina ylöspäin, jolloin osa energiasta (lämmöstä) ehtii karata ennen kuin se saavuttaa kasvin.

 

Heatweed-menetelmä ottaa täyden hyödyn irti veden eri ominaisuuksista: Tunnistintekniikan ja kehittyneen lämpötilanhallinnan yhdistelmä torjuu rikkakasveja tavalla, joka kuluttaa hyvin vähän energiaa. Tehokkaan energiansiirron ansiosta käsittelykertoja tarvitaan enintään neljä vuodessa.

Kööpenhaminan yliopistossa tehty tutkimus osoittaa, että tarjolla olevista käsittelyvaihtoehdoista kuuma vesi pienentää rikkakasvien peittoa kaikkein tehokkaimmin, vaikka käsittelykertojen välinen aika olisi kaikkein pisin. Katso alla oleva taulukko:

PAINEPESURIN MUUNTAMINEN EI AJA SAMAA ASIAA

Kasville levitettävän veden lämpötilan on oltava 98–99 ° C, jos kasvi aiotaan saada hengiltä. Alemmassa lämpötilassa ei saavuteta juureen saakka yltävää ketjureaktiota, ja kasvi kasvaa takaisin hyvin nopeasti saatuaan lähinnä poikkeuksellisen tehokkaan kastelun.

  1. Epätasainen lämpötila = epätasainen lopputulos: Painepesuri on suunniteltu korkeaa painetta varten, ei pitämään yllä vakaata ja korkeaa lämpötilaa. Painepesurin suihkuttaman veden lämpötila vaihtelee vähintään kymmenen astetta, etenkin yli 75 asteen lämpötilassa. Heatweedin laitteet on suunniteltu ammattimaisesti tehtävään rikkakasvien torjuntaan, ja niiden toimintaperiaate on täysin päinvastainen painepesurien kanssa: laitteidemme paine on jatkuvasti erittäin alhainen ja vakaa.
  2. Pienempi energiankulutus ja suurempi kapasiteetti = alemmat kustannukset ja suurempi käyttäjätyytyväisyys: Suurempi energiankulutus ja heikompi teho nostavat palkka- ja käyttökustannuksia. Kolmin–viisinkertainen määrä vettä neliömetriä kohden tarkoittaa samalla kolmin–viisinkertaisia kuluja.

 

Heatweed-menetelmä = hävittää rikkakasvit ja pitää ne poissa pitämällä käsittelyveden lämpötilan vakaana (vaihtelu enintään 0,6 astetta) ja kuluttamalla mahdollisimman vähän vettä. Tarkoituksenahan ei ole huuhtoa rikkakasveja pois tai kastella niitä vaan hävittää ne lopullisesti.