YMPÄRISTÖ- JA TUTKIMUSTYÖ

TUTKIMUSPROJEKTIT

Heatweedissä biologia ja ympäristön hyvinvointi ovat lähellä sydäntä. Visionamme on nostaa rikkakasvien kemikaaliton torjunta uudelle tasolle. Siksi Heatweed tuottaa innovaatioita ja pyrkii yhä parempiin laiteratkaisuihin Pohjoismaissa – ja on osallisena useissa rikkakasveja koskevissa yleiseurooppalaisissa tutkimusprojekteissa.

PROJEKTIT

Kaukasianjättiputken torjunnan pilottiprojekti

Heatweed Technologies käynnisti vuonna 2013 Puolan Länsi-Pommerissa pilottiprojektin, jossa jättiputkilajeja (Heracleum mantegazzeanum, Heracleum sosnowskyi ja Heracleum perskicum) torjuttiin kemikaalittomin menetelmin. Ennen Heatweedsin pilottihankkeen käynnistymistä Puolan viranomaiset selvittivät kyseisten vieraslajien levinneisyyden Länsi-Pommerin julkisilla alueilla.

 

Yhteistyö NMBU:n ja NIBIO:n kanssa (uusi nimi)

Keväällä 2014 käynnistimme yhdessä Norjan biotieteiden yliopiston (NMBU) ja NIBIO:n kanssa kaukasianjättiputkea (Heracleum mantegazzianum), japanintatarta (Fallopia japonica) ja jättipalsamia (Impatiens glandulafera) koskevan tutkimusprojektin. Olemme myös testanneet vuohenputken (Aegopodium podagraria), lupiinin (Lupinus), kanadanpiiskun (Solidago canadensis) ja kurtturuusun (Rosa rugosa) torjuntamenetelmiä.

 

Poikkitieteellinen, kansainvälinen projekti

Heatweed-menetelmä on osa rikkakasvien torjuntaa koskevaa poikkitieteellistä tutkimusprojektia, johon osallistuu 11 eurooppalaista maatalouden yliopistoa ja tutkimuslaitosta. Heatweed-menetelmä on suunniteltu tuottamaan asiakkaillemme mahdollisimman hyvät tulokset rikkakasvien torjunnassa ja auttamaan heitä saamaan suurimmat mahdolliset hyödyt laitteistoon tekemästään investoinnista.

 

Tohtorinväitöskirja, Norjan biotieteiden yliopisto (NMBU)

NMBU:ssa on parhaillaan meneillään väitöskirjatutkimus, joka vertaa Heatweed-menetelmää® muihin vieraslajien torjuntaratkaisuihin. Tutkimus päättyy vasta vuonna 2017, mutta Heatweed-menetelmällä saadut tulokset ovat tähän mennessä olleet erittäin hyviä:

  • Lajien populaatio on pienentynyt merkittävästi testipelloilla.
  • Jälleenkasvu on erittäin vähäistä kolmen testivuoden aikana.
  • Uusi kasvu on toistaiseksi onnistuttu torjumaan voimakkaasti tai kokonaan.

Lisätietoja vieraslajeista