KUNNAT, YRITYKSET, MAISEMASUUNNITTELIJAT

PARAS RATKAISU KAIKILLE

Tehtäviä on paljon, aikaa on vähän, budjetit ovat tiukkoja ja sesonki on lyhyt.
Jokainen kunta haluaa antaa itsestään siistin ja puhtaan vaikutelman ja pitää pinnat puhtaana rikkakasveista. Samalla on kuitenkin noudatettava säännöksiä, pysyttävä budjetissa, huomioitava suojelualueet ja varmistettava, etteivät käytetyt aineet pääse valumaan vesistöihin – vain muutamia rikkakasvien torjuntaan liittyviä haasteita nimetäksemme.

Hellävaraiset ja ympäristöystävälliset suuren kapasiteetin laitteemme ratkaisevat nämä haasteet ja vapauttavat työntekijöitä muihin tärkeisiin töihin!

Kutsumme kehittämäämme kokonaisratkaisua nimellä Laite ja menetelmä. Ratkaisun tarkoituksena on auttaa asiakkaita löytämään mahdollisimman tehokkaita käsittelytapoja ja käyttämään laitteitaan optimaalisella tavalla. Autamme löytämään oikean laitemallin tehtävän, pinnan, pinta-alan ja rikkakasvilajin mukaan. Annamme myös yleiskatsauksen kunkin laitemallin päivittäisistä käyttökustannuksista ja kokonaiskustannuksista neliömetriä kohden, jotta asiakkaamme saavat viheralueiden hoitotehtäviensä suunnittelussa tarvitsemaansa ennustettavuutta.

 

Ota yhteyttä täysin sitoumuksetta, niin voimme yhdessä etsiä sopivan ratkaisun.

Nykypäivälle on ominaista voimakas kilpailu ja sen aiheuttamat voimakkaat hintapaineet.  Julkisiin tarjouskilpailuihin osallistuminen vaatii sekä aikaa että vaivaa. Jokaiselle hankkeelle on tehtävä tarkat laskelmat, ja tehdyn tarjouksen on noudatettava tarjouskilpailun sääntöjä, täytettävä hankkeen vaatimukset ja oltava tietysti hinnaltaan mahdollisimman alhainen.

Heatweed Technologies haluaa olla avuksi ja on siksi kehittänyt Laite ja menetelmä -palvelun asiakkaiden omien tarjousprosessien tueksi. Asiakkaamme näkevät urakkaan sisältyvien eri torjuntatehtävien laskelmat selkeinä lukuina. Laskelmat saadaan tehtyä suoraan tilaajan vaatimusten mukaan.

Saamme yhä useammin nähdä asiakkaidemme onnistuvan kasvattamaan markkinaosuuttaan käyttämällä suuren kapasiteetin laitteitamme  ja hyödyntämällä tarjoamiamme avainlukuja. Enemmän tehtäviä samassa ajassa = suuremmat tuotot. Suurimmat edut saadaan kapasiteetin kasvusta työpäivää kohden: päivittäin käsiteltyjen neliömetrien määrä kasvaa ja käsittelykertojen määrä sesongissa vähenee työn laadun heikkenemättä.

 

Ota yhteyttä täysin sitoumuksetta, niin voimme yhdessä etsiä sopivan ratkaisun.

Heatweed Mini on suunniteltu erityisesti pienten ja kapeiden alueiden käsittelyyn. Laitteen saa helposti vietyä takapihalle, hissiin tai kattoterassille tai esimerkiksi sairaalan sisäpihalle tai muuhun paikkaan, jossa vaaditaan hiljaisuutta. Lisäksi laitteen voi kytkeä suoraan pistorasiaan ja liittää ulkona olevaan vesihanaan, jolloin sitä on helppo käyttää esimerkiksi pienillä hautausmailla, taloyhtiöiden pihoilla ja yhä yleistyvillä kattoterasseilla.

Hieman laajemmille viheralueille, kentille ja leikkipaikoille suosittelemme monipuolista   Heatweed Mid -laitetta.  Kummassakin laitteessa on hyvin alhainen melutaso, ja ne ovat kumpikin kustannustehokkaita ja helppokäyttöisiä.

Ota yhteyttä täysin sitoumuksetta, niin voimme yhdessä etsiä sopivan ratkaisun rikkakasvien torjuntaan.

Heatweed Technologiesilla on yli 35 vuoden kokemus metsä- ja maatalouden alalta. Olemme erikoistuneet hedelmä- ja marjatuotannon rikkakasvien kemikaalittomaan torjuntaan, ja kehitämme myös tehokkaita ratkaisuja riviviljelysten, taimitarhojen ja joulukuusituottajien tueksi.

Saat lisätietoja ottamalla yhteyttä agronomiimme: info-agri@heatweed.com

Euroopassa vesi on luonnonvara, jota pidämme liian helposti itsestäänselvyytenä. Vesi vaikuttaa suoraan jokapäiväiseen elämäämme ja hyvinvointiimme, mutta se toimii myös paikallisen ekosysteemin terveyden mittarina.

Järvien ja tekoaltaiden veden laatu on usean fysikaalisen, kemiallisen ja mikrobiologisen prosessin summa, josta on saatu tarkempi kuva vasta viime vuosikymmenten aikana. Kohoavat lämpötilat, happamat sateet, leväkukinnot ja paunikon kaltaiset tulokaslajit luonnonjärvissä ja tekoaltaissa edellyttävät nyt tehokkaita toimia. Eri paunikkolajit ovat päässeet rehottamaan yhä voimakkaammin erilaisissa luonnonjärvissä ja uhkaavat nyt tukahduttaa hengiltä alueiden alkuperäiset kasvit ja eläimet. Paunikot peittävät vedenpinnan paksulla vihreällä matolla ja pakottavat paikallisen linnuston ja eläimistön siirtymään pois luonnollisesta elinympäristöstään. Paunikko aiheuttaa myös haittaa kaloille ja selkärangattomille imemällä hapen vedestä. Lopulta veden pinta on kokonaan kasvin peitossa ja kaikki elämä tukahtuu.

Moni luonnonsuojelualue ja kansallispuisto on jäänyt ilman erityistä valvontaa, ja haitalliset kasvit ovat päässeet lisääntymään villisti. Luonnonpuistojen nopeasti kasvaviin ja leviäviin tulokaslajeihin on kuitenkin vihdoin alettu kiinnittää huomiota viime vuosien aikana. Heatweed tekee tutkimustyötä ja etsii ratkaisuja monien tällaisten lajien, kuten kaukasianjättiputken, jättipalsamin, japanintattaren, kanadanpiiskun, lupiinin ja kurtturuusun, aiheuttamiin ongelmiin.

Näiden vieraslajien hallitsemiseen – ja lopulta hävittämiseen – tarvitaan myrkyttömiä ja tehokkaita ratkaisuja. Heatweed Technologiesilla on monipuolinen kokemus useiden näiden kasvien torjunnasta vesialueilla ja luonnonpuistoissa, ja hankkeet on usein toteutettu tiiviissä yhteistyössä vesi- tai voimayhtiöiden kanssa.

Lisätietoja: info@heatweed.com sekä erillinen tutkimusprojekteja koskeva sivumme.