INNOVATIV TEKNOLOGI

Varmt vand mot ukrudt

Brug af varmt vand mod uønsket vækst er ikke noget nyt. Det første patent kom allerede på 1880-tallet, men på grund af mangelfuld teknologi kunne metoden ikke anvendes i stor skala.

Termisk ukrudtsbekæmpelse er baseret på overførsel af energi (varme) til planten. Vand er en af naturens bedste energibærere og ofte let tilgængelig. Heatweed introducerede varmtvandsmetoden i Norden, og den er dokumenteret som den sikreste og bedste løsning.

VAND ER VAND – ELLER?

Damp og varm luft fungerer absolut ikke på samme måde som varmt vand:

  1. Vand er en af naturens bedste energioverførere, og varm luft er en af de dårligste.
  2. På grund af tyngdekraften løber vand nedad og når hurtigt planten og helt ned til rødderne.
  3. Varm luft og damp stiger altid opad, hvorved en del af energien (varmen) forsvinder, før den når planten.

Heatweed-metoden udnytter vandets egenskaber fuldt ud: Kombineret med sensorteknologi og avanceret temperaturkontrol resulterer dette i en måde at bekæmpe ukrudt på, som kræver ekstremt lidt energi. Som resultat af den effektive energioverførsel er det tilstrækkeligt med højest fire applikationer om året.

En undersøgelse foretaget på Københavns Universitet viser, at behandling med varmt vand giver den laveste ukrudtsdækning – selv med den laveste behandlingsfrekvens. Se nedenstående tabel:

HVORFOR IKKE BARE OMBYGGE EN HØJTRYKSRENSER?

Vandets temperatur skal ligge på 98-99 °C, når det påføres planten, hvis den skal dø. Ellers opnås der ikke en systemisk effekt på rødderne, og planten vokser op igen, efter du har “vandet den”.

  1. Ujævn temperatur = ujævnt resultat på ukrudtet: En højtryksrenser er konstrueret til højt tryk – ikke til stabil og høj temperatur. Temperaturen på vandet fra højtryksrensere varierer mindst ti grader, især over 75 °C. Heatweed-maskinerne er udviklet til professionel ukrudtsbekæmpelse og fungerer helt på den modsatte måde – med meget lavt og stabilt tryk hele tiden.
  2. Lavere energiforbrug og højere kapacitet = lavere omkostninger og højere brugertilfredshed: Højere energiforbrug og lavere effektivitet giver højere løn- og driftsomkostninger. 3-5 gange mere vand pr. m2 giver 3-5 gange højere omkostninger.

 

Heatweed-metoden = ukrudtet forsvinder – og forbliver borte ved brug af mindst muligt vand og stabil temperaturkontrol (maks. plus/minus 0,6 grader). Hensigten er ikke at vande ukrudtet eller spule det væk, men at fjerne det permanent.