Dette sier kundene

 

Heatweed Technologies  er nu repræsenteret i 14 europæiske lande – og har yderligere vækstambitioner. Vores mål er at tilbyde markedet den bedste løsning, og vi er stolte af at sige, at vi har mere end 500 referencer i Skandinavien. Kontakt os, så vi kan henvise dig til en erfaren Heatweed ejer i dit lokalområde.

Svensk Markservice inngår strategisk samarbeid med Heatweeed

«Som ett av Sveriges största och ledande företag inom anläggning, utveckling och skötsel av utemiljöer vill vi självklart alltid ligga längst fram vad det gäller metodutveckling. Att då välja att använda hetvatten som ogräsbekämpningsmetod föreföll naturligt. Detta miljövänliga sätt att undvika förslitningsskador på personal och samtidigt utföra ogräsbekämpning utan att riskera skador på tredje man är riktigt bra. Vi valde Heatweed Technologies som leverantör efter en noggrann utvärdering där vi bland annat tagit stor hänsyn till totalkostnader under livscykeln, arbetsmiljö, miljöpåverkan och flera andra aspekter. »

Leif Karlsson, Verksamhetsutvecklare på Svensk Markservice AB