Innovativ teknologi

Rengjøring uden kjemikalier

Rengøring, vask og ukrudtsbekæmpelse hører ofte sammen.
Heatweed Mini, Mid og High kan med fordel erstatte din højtryksrenser og er en fleksibel og skånsom løsning med hurtige og effektive resultater. Maskinerne dræber alger og fjerner mos selv på vanskelige overflader, som ikke tåler højt tryk, da de holder meget høje temperaturer sammenlignet med almindeligt varmt vand.

Heatweeds patenterede "Boling Hot Water"-teknik giver en enormt høj rengøringseffekt, hurtigere tørretid og skånsom behandling af forskellige overflader – uden behov for tungt beskyttelsestøj.

Hvorfor fungerer det så godt?

“Boiling Hot Water”-teknik: Producerer overophedede vanddråber, som eksploderer og afgiver varme, når de rammer overfladen. Det giver vandet en enorm rengøringseffekt – uden vaskemiddel og uden risiko for at beskadige overfladerne takket være de meget små vandmængder. Med en temperatur fra lansen på 100 °C vil temperaturen på anslagspunktet (20 cm afstand) være 80 °C. Højtryksrensere opnår maksimalt en temperatur på 60 °C ved lansen, hvilket giver 40 °C ved anslagspunktet (20 cm afstand).

 

FORDELE

  • Varmeenergien har en positiv virkning på den kemiske proces:Snavs og alger med højt smeltepunkt bliver tyndtflydende, så de opløses og lettere løsnes, og emulsionen af olie og fedt accelereres.
  • Op til 50 % reduceret tørretid:Rengøringsobjektet opvarmes – så det tørrer hurtigt.
  • Mindre vandforbrug og lavere energiforbrug: Op til en halvering af vandmængden med samme brændereffekt og lavere tryk.
  • Lavere tryk:Ingen risiko for skader på sarte overflader som træ og plast.
  • Reduceret behov for miljøskadelige rengøringsmidler: Ofte kan kemikalier helt undværes. Mos og alger dræbes uden kemikalier ved kernetemperaturer på over 60 °C.
  • Bedre sundhed, miljø og sikkerhed:Vandet har lavere rekyl og lav temperatur. Beskyttelsestøj er ikke nødvendigt.

Miljøvenlig

Varmeenergien er en meget vigtig faktor ved rengøring, da varmetilførslen har en gunstig virkning på forløbet af den kemiske proces. Snavs og alger med højt smeltepunkt bliver tyndtflydende, så de opløses og lettere løsnes, og emulsionen af olie og fedt accelereres.
Rengøringsobjektet opvarmes – så det tørrer hurtigt.
Med højere rengøringstemperatur kan rengøringstiden reduceres med op til 50 %, og resultatet forbedres væsentligt. Indebærer en halvering af vandmængden med samme brændereffekt og lavere tryk.
Mos og alger dræbes effektivt uden kemikalier ved kernetemperaturer på over 60 °C.
Ingen risiko for skader på sarte overflader som træ og plast.
Mindre behov for miljøskadelige rengøringsmidler – ofte kan rengøringsmidlerne helt undværes.