Innovativ teknologi

Næste generations maskiner

Heatweed®-metoden indgår allerede i pensum på flere gartnerskoler i Skandinavien, og vores specialister er populære foredragsholdere på grønne fagmesser.

Forskning, udvikling og samarbejde med vores udvalgte universiteter og slutbrugere danner grundlaget for al fremtidig teknologi- og maskinudvikling.

HVAD SKER DER FREMOVER?

EU introducerer nye regler for brug af kemikalier fra 2014-2018. Indfasningsperioden vil variere fra land til land, men reglerne skal være implementeret i alle europæiske lande inden 2018.

For at opfylde behovet for nye og miljørigtige løsninger har Heatweed Technologies et tæt samarbejde med en række forskningsmiljøer og universiteter i Europa. Formålet er at rådgive i tests vedrørende metodologi og langtidsvirkninger samt bidrage til smartere og mere effektive løsninger inden for eksisterende teknologier.

Desuden udvikler Heatweed sammen med vores partnere også næste generations “vision technology”. Formålet er hele tiden at give maskinerne større kapacitet og lavere omkostninger pr. m2 til kommuner, entreprenører og andre kunder med samme gode Heatweed-resultater.