Kommune, entreprenør eller anlægsgartner?

Den beste løsningen til alle

Opgaverne er mange, tiden knap, budgetterne stramme og sæsonen kort.                 Enhver by vil gerne fremstå ryddelig, ren og fri for ukrudt. Samtidig skal forskrifter følges, budgetter overholdes, hensyn til bevarelsesværdige områder tages, og det skal sikres, at der ikke ved et uheld sker afstrømning langs vandkanten, bare for at nævne nogle af de udfordringer, man møder, når ukrudtet skal bekæmpes.

Disse udfordringer løser vores skånsomme og miljøvenlige højkapacitetsmaskiner – og desuden frigør de hænder til andre vigtige opgaver!

Vi har udviklet et system, som hedder Maskine & Metode®. Programmet har til hensigt at optimere brugen af maskiner og behandlingsmetoder. Vi hjælper dig med at finde den rigtige maskinmodel til de forskellige opgaver, underlag, arealer og ukrudtsarter. Vi hjælper dig også med en oversigt over driftsomkostninger og samlede omkostninger for hver maskinmodel pr. m2 og pr. dag. På den måde bliver planlægningen af opgaver, der skal løses inden for vedligeholdelse i park- og landskabssektoren, mere forudsigelig.
 

Kontakt os helt uforpligtende for at høre, hvordan vi kan hjælpe dig.

Vi ved, at hverdagen er præget af hård konkurrence og et endnu hårdere prispres.  Det er både tids- og arbejdskrævende at byde på offentlige udbud. Alle entrepriser skal kalkuleres grundigt og være i overensstemmelse med både udbudsregler, entreprisens kravspecifikationer og forventning til laveste pris.

Heatweed Technologies vil gerne hjælpe med processen og har udviklet en tjeneste kaldet Maskine & Metode®. Dette program skal give vores kunder klare nøgletal for de enkelte opgaver inden for entreprisen på ukrudtsbekæmpelse. Tallene skal ses i direkte sammenhæng med ordregiverens krav.

Vi oplever i stigende grad, at vores kunder øger deres samlede kapacitet på markedet ved hjælp af vores højkapacitetsmaskiner og vores nøgletal. Flere opgaver i samme periode = større overskud. Primært består gevinsten af højere kapacitet pr. arbejdsdag, dvs. flere m2 behandlet pr. dag og et lavere antal behandlinger pr. sæson uden at gå på kompromis med kvaliteten af arbejdet.

 

Kontakt os helt uforpligtende for at høre, hvordan vi kan hjælpe dig.

Heatweed Mini er udviklet specielt til små og trange områder. Den er let at tage med ind i baggårde, i elevatoren, op på tagterrasser eller ind i indvendige gårde på hospitaler og andre steder, hvor der skal være ro. Desuden kan maskinen sluttes direkte til stikkontakten/strømudtaget på væggen og kobles på en udendørs vandhane og derved arbejde uden støj på mindre kirkegårde, i andelsbyggeri og på de mange nye tagterrasser, der bygges.

Til lidt større grønne områder, fællesarealer og legepladser anbefaler vi allround-maskinen Heatweed Mid.  Begge maskiner har et meget lavt støjniveau og er omkostningseffektive og brugervenlige.

Kontakt os helt uforpligtende for at høre, hvordan vi kan hjælpe dig med dit ukrudtsproblem.

Heatweed Technologies har mere end 35 års erfaring inden for jord- og landbrug. Vi har specialiseret os i kemikaliefri ukrudtsbekæmpelse for frugt- og bæravlere og udvikler desuden effektive løsninger til rækkekulturer, planteskoler og juletræsproducenter.

Kontakt vores agronom for at få flere oplysninger: info-agri@heatweed.com

I Europa er vand utvivlsomt den af naturens ressourcer, vi tager mest for givet. Vandet påvirker vores dagligliv og velstand direkte, men den er også et barometer på de lokale økosystemers sundhed.

Man har gennem de seneste årtier fået en større forståelse af den fysiske, kemiske og mikrobiologiske proces, der styrer vandkvaliteten i søer og vandreservoirer. Højere temperaturer, sur nedbør, algeopblomstring og invasive arter som f.eks. Crassula omkring naturlige søer og vandmagasiner gør det nødvendigt at træffe effektive foranstaltninger. De mange forskellige arter af Crassula vokser sig stadig større i naturlige søer og truer med at kvæle det indfødte plante- og dyreliv i disse områder. De dækker vandoverfladen med et tykt, grønt tæppe og frarøver fugle og dyr deres naturlige habitat. Planten truer også fisk og hvirvelløse dyr ved at suge ilten ud af vandet. Planten har til slut dækket hele overfladen, og alt liv kvæles.

I mange naturreservater og nationalparker har planterne kunnet vokse vildt uden særligt tilsyn. De seneste år er der kommet mere fokus på de invasive arter, som skyder op i naturparkerne og spreder sig hurtigt. Heatweed forsker i og har fokus på løsninger til mange af disse arter som f.eks. Kæmpe-Bjørneklo, Kæmpe-Balsamin, Japansk Pileurt, Canadisk Gyldenris, Lupiner, Rynket Rose m.fl.

Giftfrie, effektive løsninger er nødvendige for at kontrollere og med tiden udrydde disse invasive plantearter. Heatweed Technologies har god erfaring med bekæmpelse af mange af disse planter i enge og naturparker, ofte i tæt samarbejde med vandværker eller elselskaber.

Yderligere oplysninger: info@heatweed.com eller egen side om forskningsprojekter.