Miljø og forskning

Invasive arter

Antallet af invasive arter er i stigende over hele Europa. Nogle arter trives så godt i deres nye miljø, som de kan spredes og beskadige den lokale biodiversitet eller kulturmiljøer – og i værste fald fortrænge de indfødte planter. Disse vækster medfører også store samfundsøkonomiske omkostninger.

Mange af disse arter står på EU's sorte liste, og der lægges strategier for deres bekæmpelse i Europa. Listen omfatter kendte planter som Kæmpe-Bjørneklo, Hårfrugtet Bjørneklo, Kæmpe-Balsamin, Japansk Pileurt og Lupiner, som i dag alle er udbredte plantearter.

HVORDAN ER HEATWEED MED TIL AT LØSE PROBLEMET?

Traditionel ukrudtsbekæmpelse er tidskrævende, kostbar og har ofte begrænset effekt. Eksempler er opgravning, kapning af blomsterstanden, høstning, jordbearbejdning, græsning, punktsprøjtning og flydende nitrogen. Nye forskrifter begrænser desuden kraftigt brugen af kemikalier.

Heatweed-metoden: Heatweed er innovator og prioriterer forskning og dokumentation af alt, hvad vi gør. Vi har udviklet udstyr og bekæmpelsesmetoder til arterne Kæmpe-Bjørneklo, Hårfrugtet Bjørneklo (Heracleum Tromsoensis), Heracleum Sosnowskiego, Canadisk Gyldenris (Solidago Canadensis), Japansk Pileurt (Fallopia Japonika), Kæmpe-Balsamin (Impatiens Glandulifera) og forskellige arter af Crassula. Vi har også udviklet et uddannelsesprogram, som vejleder brugeren gennem hele bekæmpelsesprocessen.