Innovativ teknologi

Heatweed®-metoden

Dokumenteret:
• Bedste resultat
• Længste genvæksttid
• Højeste kapacitet
• Laveste omkostninger pr. m2
• Meget lave driftsomkostninger
• Laveste samlede m2-omkostninger
• Anvendes risikofrit på alle hårde overflader og grusstier
Kan anvendes i beplantninger og i blomsterbede
• Kan anvendes i alt slags vejr
• Ingen brandfare – kan bruges hele sæsonen
• Solide og fleksible maskiner
• Ergonomisk og let at arbejde med
• Mere end 500 referencer i Skandinavien
• Førende inden for teknologi og udvikling
• Fem forskellige modeller – vælg efter behov

TAGER PROBLEMET VED RODEN

Det er temperaturen, der dræber ukrudtet, ikke vandet. Vandet er bare energibærer. Temperaturen ligger stabilt på 98-99 °C på ukrudtet, og når energioverførslen er korrekt, opnås der en systemisk effekt på rodnettet. Den energi, der frigives, dræber ifølge forskning på Sveriges Landbrugsuniversitet (SLU) planternes cellestruktur på 1/10 af et sekund, hvorefter planten selvdestrueres, og roden dør. Ved lavere temperatur udebliver den systemiske effekt på roden, og ukrudtet vokser meget hurtigt op igen. Så har du bare vandet ukrudtet! Det er netop det, der sker, når man f.eks. bruger højtryksrensere. Heatweed-metoden udrydder ukrudtet permanent.

DEN BEDSTE METODE

Heatweed-teknologien omfatter to maskinmodeller monteret på redskabsbærere samt tre håndbetjente maskiner. Disse kan sættes på en lastbil, på en ATV, en elbil, en trailer eller en pickup. Alle maskiner rettes direkte mod ukrudtet ved hjælp af et manuelt doseringssystem eller en sensor. Vores patenterede teknik sparer 70-90 % vand og energi. Alle maskiner kan fyldes med overfladevand. Med sikker funktion og lavt tryk er maskinerne både enkle og praktiske, og de kan anvendes på alle typer underlag.

  • Miljøvenlig: Da energiforbruget ligger på et minimum, gælder det samme for udstødningen. Maskinerne er testet og tilpasset brug med Aspen-biodiesel.
  • Holdbar: Varmt vand påføres vækstens blade. Temperaturen på 98-99 °C ødelægger plantecellerne, som sender besked til resten af planten om, at den er under angreb, hvorefter den selvdestrueres.  Det er tilstrækkeligt med gennemsnitligt tre til fire behandlinger om året.
  • Velegnet til alle overflader: Meget varmt vand og lavt strømningstryk betyder, at Heatweed er velegnet til alle hårde overflader og grusarealer. Hjultrykket på de køretøjsbetjente maskiner kan reduceres med specialdæk. Alle maskinmodeller kan behandle kunstgræs og dække på idrætsbaner.
  • Fungerer sikkert og uden at skade: Takket være det lave tryk fra mundstykket er det muligt at arbejde helt ind til facader eller få cm fra sommerblomster i et blomsterbed uden at skade omgivelserne. De manuelt styrede sidestråler på maskiner monteret på redskabsbærere gør det muligt at bekæmpe ukrudt langs facader og kantsten samt i render. Metoden medfører ingen brandfare, støvbelastning eller efterladte metalpartikler som f.eks. fra stålbørster.

 

Varmt vand kan overføre 23-27 gange mere energi end varm luft eller damp. Her er billeder fra studier udført ved Universitetet i Gent syv dage efter påføring og 21 dage herefter: