Miljø og forskning

Forskningsprojekter

Hos Heatweed brænder vi for biologi og miljø. Vores vision er at sætte en ny standard for kemikaliefri ukrudtsbekæmpelse. Dette er grundene til, at Heatweed er innovator og fortaler for bedre mekaniske løsninger i Norden – og det er derfor, vi bliver inviteret med til forskellige fælleseuropæiske forskningsprojekter om ukrudtsproblemet.

Projekter

Pilotprojektet Kæmpe-Bjørneklo

Heatweed Technologies indledte i 2013 et projekt i den polske delstat Vestpommern med kemikaliefri bekæmpelse af de invasive plantearter Heracleum Mantegazzeanum, Heracleum Sosnowskyi og Heracleum Perskicum. Som forberedelse til Heatweeds pilotprojekt kortlagde de polske delstatsmyndigheder plantens udbredelse på offentlige arealer i Vestpommern.

 

Samarbejde med NMBU og NIBIO (nye navne)

I foråret 2014 startede vi et forskningsprojekt i samarbejde med NMBU og NIBIO om Kæmpe-Bjørneklo (Heracleum Mantegazzianum), Japansk Pileurt (Fallopia Japonika) og Kæmpe-Balsamin (Impatiens Glandulafera). Vi arbejder også med test af bekæmpelsesmetoder for Skvalderkål (Aegopodium Podagraria), Lupiner (Lupinus), Canadisk Gyldenris (Solidago Canadensis) og Rynket Rose (Rosa Rugosa).

 

Tværfagligt internationalt projekt

Heatweed-metoden er en del af et tværfagligt forskningsprojekt om ukrudtsbekæmpelse med deltagelse af 11 europæiske landbohøjskoler og forskningsinstitutioner. Heatweed-metoden er udviklet for at sikre vores kunder optimale resultater med bekæmpelse af ukrudt samt den bedste udnyttelse af deres investering i maskiner.

 

Doktorafhandling, Norges Miljø- og Biovidenskabelige Universitet

Ved NMBU udarbejdes der i dag en afhandling, som sammenligner Heatweed-metoden® med andre løsninger til bekæmpelse af invasive arter. Afhandlingen afsluttes i 2017 og har hidtil vist meget gode resultater ved brug af vores metode:

  • Kraftig reduktion af artens population i forsøgsmarkerne
  • Særdeles lav genvækst under test i tre år
  • Har hidtil resulteret i kraftig og/eller total forebyggelse af ny tilvækst