EFFEKTIV OG MILJØRIGTIG METODE

Reglerne for brug af kemikalier bliver stadig skrappere overalt i Europa. Ud over at bekæmpe ukrudt skal man være opmærksom på bevaringsværdige områder, anden beplantning og undgå afstrømning til vand ved et uheld. Heatweeds maskiner løser denne problematik med dokumenterede gode resultater og de laveste samlede omkostninger.

Heatweed®-metoden

HEATWEED WEB PORTAL

For forhandlere og importører

Til portal