Marknadens mest effektiva

Sensor 400/34

Världspatenterad sensorteknologi gör Heatweed Sensor 400/34 till marknadens mest kostnadseffektiva högkapacitetsmaskin för ogräsbekämpning. Sensor 400/34 har en mycket låg energi- och vattenförbrukning och motsvarande låga utsläpp av avgaser.

Sensor 400/34 kan monteras på olika redskapsbärare. Maskinen levereras med handhållen ogräslans och 800 liters vattentank.
Kapacitet: 17 000 – 30 000 m2/dag

 • Mycket mer ekonomisk vatten- och energiförbrukning med patenterad sensorstyrd ogräsbekämpning (dokumenterat över 70 %)
 • Helautomatisk dosering endast på växter – oberoende av körhastighet!
 • 100 % vatten utan tillsatser, endast kalkborttagningsmedel (naturprodukt)
 • Automatisk temperaturstyrning (+/-0,4 °C) ger stabil temperatur på vattnet och jämnt resultat på ogräset
 • Låg vattenförbrukning per m² ger mer sällan behov av vattenpåfyllning och mer tid till ogräsbekämpning
 • Svåråtkomliga områden kan behandlas med handlansen
 • Solid, driftsäker och väderbeständig
 • Kan användas hela säsongen i alla slags väder
 • Bekväm, trygg och enkel manövrering i hytt
 • Möjlighet till inbyggt filtersystem för användning av ytvatten
 • Inga skador på vägbeläggning, offentliga möbler eller privat egendom
 • Monteras på/tas bort från redskapsbäraren på 30 minuter
 • Möjlighet till personlig rådgivning och utbildning
 • Heatweed-hjälptjänst: Öppen användarsupport på telefon
 • Kapacitet: 17 500–30 000 m²/dag (400 hektar/säsong)*
 • Drift/uppvärmning: Hydraulisk/diesel eller Aspen D biodiesel
 • Arbetsbredd: 1,60 meter
 • Doseringssystem: 2 rader med 15 ventiler fördelade på 4 oberoende sektioner
 • Tryck ogräsbekämpning: 0,1 bar
 • Hastighet vid ogräsbekämpning: 3–5 km/t
 • Transporthastighet: 25–40 km/t beroende på redskapsbäraren
 • Drifthastighet 100 % ogrästäckning: 0,5 km/t
 • Drifthastighet lite ogräs: 5,0 km/t
 • Brännare: 2 st. (diesel)
 • Kapacitet brännartank: 120 liter
 • Utsläppsklass: > EURO6
 • Vattentankkapacitet: 800 liter
 • Standardfärg på den bakre hållaren: RAL 9006
 • Utrustning:
  • Handhållen ogräslans med 12 m vattenslang på vinda
  • Backkamera
  • Sidomunstycken och sidoförskjutning 60 cm åt höger
  • Inbyggt sug- och filtersystem till ytvatten
 • EXTRAUTRUSTNING/TILLVAL
  • 120 cm doseringssystem
  • GPS-integration
  • 500 eller 1 100 liters vattentank
  • Monterad på redskapsbärare, t.ex. hållare C250

 

* Faktiska siffror uppmätta hos kunder . Behandlingsfrekvens 3 gånger/säsong

 • I parker och grönområden
 • I dricksvattenområden
 • Längs trottoarkanter och på gångvägar
 • Längs landsvägar och motorvägar
 • På kyrkogårdar
 • På idrottsarenor och konstgräsplaner
 • På flygplatser och i industriområden
 • På torg, affärsgator och stadskärnor
 • Till alla typer av underlag där ogräs växer och man kan köra redskapsbärare

DEN MEST LÖNSAMMA OCH INNOVATIVA LÖSNINGEN

För entreprenörer och kommuner (från ca 20 000 invånare) är detta det dokumenterat billigaste sättet att bekämpa ogräs mätt per m² behandlad yta. Heatweed bistår gärna med nyckeltal och uträkningar av anbud.