EFFEKTIV OCH MILJÖVÄNLIG METOD

Reglerna för användning av kemikalier blir allt strängare i hela Europa. Förutom att bekämpa ogräset måste man ta hänsyn till skyddsområden, annan växtlighet och undvika oavsiktlig avrinning av vatten. Heatweeds maskiner uppfyller dessa förutsättningar med dokumenterat bra resultat och lägst totalkostnad.

Heatweed®-metoden

35 ÅRS OGRÄSERFARENHET

Vår vision är att sätta en ny standard för ogräsbekämpning utan kemikalier. Vi försöker alltid erbjuda de mest solida och kostnadseffektiva maskinlösningarna på marknaden. Det gör vi med kontinuerligt fokus på utveckling och tester – i nära samarbete med relevanta branscher och slutanvändare.

Om Heatweed Technologies