EFFEKTIV OG MILJØRIKTIG METODE

Reglene for bruk av kjemikalier blir stadig strengere i hele Europa. I tillegg til å bekjempe ugress må man må ta hensyn til verneverdige områder, annen beplantning og unngå uheldig avrenning til vann. Heatweeds maskiner løser denne problematikken med dokumentert gode resultater og laveste totalkostnad.

Les om Heatweed-metoden

35 ÅRS ERFARING MED UGRESSBEKJEMPELSE

Vår visjon er å sette en ny standard for kjemikaliefri ugressbekjempelse. Vi søker til en hver tid å tilby de mest solide og kostnadseffektive maskinløsningene på markedet. Dette gjør vi ved kontinuerlig fokus på utvikling og testing - i nært samarbeid med relevant fagmiljø og sluttbrukere.

Les om Heatweed Technologies