Milieu en onderzoek

Onderzoek projecten

Wij bij Heatweed zijn gepassioneerd van biologie en het milieu. Onze visie is om de nieuwe maatstaf te bepalen voor chemievrije onkruidbestrijding. Dit is waarom Heatweed de innoverende drijvende kracht is achter betere machine oplossingen in Scandinavië – en waarom wij worden uitgenodigd om deel te nemen aan diverse pan-Europese onderzoeksprojecten betreffende onkruid vraagstukken.

PROJECTEN

Bereklauw pilotproject

In 2013, Heatweed is ingestapt in een project in West Pommeren in Polen, betreffende chemievrije onkruidbestrijding tegen drie invasieve planten: Heracleum mantegazzianum, Heracleum Sosnowskyi en Heracleum persicum. De provinciale autoriteiten bracht in kaart de verspreiding van de planten in West Pommeren voor Heatweeds pilotproject.

Samenwerking met NMBU en NIBIO (nieuwe naam)

In het voorjaar van 2014 lanceerde we een onderzoeksproject in samenwerking met de Norwegian University of Life Sciences (NMBU) en het Norwegian Institute of Bioeconomy Research (NIBIO) gericht op Berenklauw (Heracleum mantegazzianum), Japanse duizendknoop (Fallopia japonica) en Himalaya Balsemien (Impatiens glandulifera). We testen daarnaast onkruidbestrijding op Zevenblad (Aegopodium podagraria), Lupine (Lupinus), Canadese Guldenroede (Solidago canadensis) en rimpelroosje (Rosa rugosa).

 

Interdisciplinair internationaal project

The Heatweed Method maakt deel uit vaneen interdisciplinair onderzoek project in onkruidbestrijding dat 11 Europese Landbouw Universiteiten en onderzoeksinstituten omvat. De Heatweed methode is ontwikkeld om onze klanten optimale onkruidbestrijding resultaten te geven, en de best mogelijke return on investment.

Doctoraal thesis, Norwegian University of Life Sciences

Op de NMBU wordt momenteel in een proefschrift de Heatweed Method® vergeleken met andere methoden in de invasieve soorten bestrijding.  Het proefschrift zal gereed zijn in 2017, en de resultaten tot nu toe zijn bijzonder veelbelovend voor onze methode.

Sterke reductie van de populatie op de test locaties.

Erg lage hergroei na drie jaar van testen

Sterke en/of totale preventie van hergroei

Lees meer over invasieve soorten