milieu en onderzoek

INVASIEVE SOORTEN

Het aantal invasieve soorten neemt in heel Europa toe. Sommige soorten doen het zo goed in hun nieuwe omgeving dat ze gaan overheersen en ernstige schade aan planten en biodiversiteit, als wel aan culturele omgevingen – en in het ergste geval verdringen van inheemse planten. Zulke vegetaties leiden altijd tot hoge sociaaleconomische kosten.

Veel van deze soorten staan op de Europese zwarte lijst, en strategieën worden uitgedacht om deze planten te bestrijden. Deze lijst omvat o.a. bekende soorten als Bereklauw in diverse soorten, Springbalsemien, Japanse Duizendknoop en Lupinen. Waarvan vele ook hier voorkomen

HOE HELPT HEATWEED HET PROBLEEM OPLOSSEN?

Conventionele bestrijding is tijdverslindend, duur en vaak ondoelmatig. Voorbeelden zijn planten opgraven, bloemen uitknippen, maaien, begrazen, pleksgewijs chemisch behandelen, ploegen, vloeibare stikstof etc. Echter het gebruik van chemie wordt steeds restrictiever

De Heatweed Methode: Heatweed is een innovator en geeft voorrang aan onderzoek en documenteert alles wat we hiervoor doen. We hebben gereedschap en een methode ontwikkeld voor bestrijding van Grote Bereklauw (Heracleum Mantegazzianum), Perzische Bereklauw (Heracleum persicum), Sosnowski’s Bereklauw (Heracleum sosnowskyi), Canadese guldenroede (Solidago canadensis), Japanse duizendknoop (Fallopia japonica), reuze springbalsemien (Impatiens glandulifera) en diverse Crassula types. We hebben een training programma en systeem ontwikkeld dat u door het hele bestrijdingsproces loodst. ISRP