INNOVATIIVINEN TEKNOLOGIA

SEURAAVAN SUKUPOLVEN LAITTEET

Heatweed-menetelmä on jo osa opetussuunnitelmaa useassa pohjoismaisessa puutarha-alan oppilaitoksessa, ja asiantuntijamme ovat suosittuja puhujia ympäristöalan ammattitapaamisissa.

Jatkamme yhä teknologiamme ja laitteistomme tutkimus- ja kehitystyötä yhteistyössä valittujen yliopistojen ja loppukäyttäjien kanssa.

KATSE TULEVAISUUTEEN

Kemikaalien käyttöä koskevat uudet säännöt otetaan käyttöön EU:ssa vuosien 2014–2018 aikana. Sääntöjen käyttöönoton aikataulu vaihtelee maittain, mutta uudet vaatimukset astuvat voimaan kaikissa Euroopan maissa vuoteen 2018 mennessä.

Uusien ympäristöystävällisten ratkaisujen tarve kasvaa sääntöjen muutosten myötä, minkä vuoksi Heatweed Technologies tekee jo nyt läheisestä yhteistyötä useiden tutkimuslaitosten ja yliopistojen Euroopassa. Toimimme neuvonantajan roolissa erilaisten menetelmien ja pitkäaikaisvaikutusten testauksessa ja pyrimme edistämään nykyisten tekniikoiden kehittämistä entistä älykkäämpään ja tehokkaampaan suuntaan.

Lisäksi Heatweed kehittää yhdessä kumppaniensa kanssa seuraavan sukupolven ”visiotekniikkaa”. Pyrkimyksenämme on jatkuvasti kasvattaa laitteiden kapasiteettia ja pienentää kustannuksia neliömetriä kohden, jotta kunnat, urakoitsijat ja muut asiakkaat saavat entistä enemmän hyötyä tinkimättä lainkaan Heatweed-menetelmällä saatavista erinomaisista tuloksista.