EFFEKTIV OG MILJØRIGTIG METODE

Reglerne for brug af kemikalier bliver stadig skrappere overalt i Europa. Ud over at bekæmpe ukrudt skal man være opmærksom på bevaringsværdige områder, anden beplantning og undgå afstrømning til vand ved et uheld. Heatweeds maskiner løser denne problematik med dokumenterede gode resultater og de laveste samlede omkostninger.

Heatweed®-metoden

35 ÅRS ERFARING MED UKRUDT

Vores vision er at sætte en ny standard for kemikaliefri ukrudtsbekæmpelse. Vi forsøger altid at tilbyde de mest solide og omkostningseffektive maskinløsninger på markedet. Dette gør vi ved konstant at fokusere på udvikling og test – i tæt samarbejde med det relevante fagmiljø og slutbrugere.

Heatweed Technologies